PFPE fett /olja

Fluortek PFPE smörjmedel :

Fluortek PFPE syntetiskt smörjmedel ger användaren en full bredd av

egenskaper för att kostnadseffektivt smörja de mest krävande applikationerna.

 

 

 

Vad är utmärkande för Fluortek PFPE smörjmedel:

- Extremt god kemisk och lösningsmedelsresistens.

-Mycket goda termiska egenskaper

-Bra smörjegenskaper även kompatibel med de flesta plast och gummimaterial

-Bra oxygen kompatibilitet

-Låga  nötningsegenskaper  vid höga och låga temperaturer.

I många applikationer används PFPE olja som ett smörjfett där specifika egenskaper krävs inom kemisk, elektrisk,
mekanisk industri 
där stora krav ställs på ett smörjmedel över ett brett temperatur intervall eller där kemisk tålighet krävs. 

 

Kontakta Fluortek:s  Lubrication / Technical team för råd och prover gällande FLUORTEK  PFPE smörjmedel.

 

 

Besöksadress
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta
+46 1834 90 55
info@fluortek.se

© 2024 Fluorteknik
Information om cookies