Smörjmedel

Vi kan leverera allt från enkla industrismörjmedel till mer avancerade för speciella applikationer. Smörjmedel med livsmedelsgodkännanden, för vakuumapplikationer, för syrgashantering och PTFE-baserade är några exempel på vårt breda sortiment av smörjmedel. Gemensamt för våra smörjmedel är att de har ”det lilla extra” och mer än väl motsvarar våra kunders förväntningar.

Besöksadress
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta
+46 1834 90 55
info@fluortek.se

© 2024 Fluorteknik
Information om cookies