Kvalitet

Fluorteks verksamhet certifierades 1998 enligt ISO 9002. Detta gör att våra samarbetspartners, kunder samt leverantörer är försäkrade att erhålla ett förväntat gott resultat från en pålitlig leverantör.

Besöksadress
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta
+46 1834 90 55
info@fluortek.se

© 2024 Fluorteknik
Information om cookies