Tejp

Fluortek AB marknadsför ett omfattande program med specialtejper av högsta kvalitet.


Fluortek’s specialtejper kombinerar särskilda egenskaper i grundmaterialen med utvalda adesiver för bästa möjliga prestanda vad det gäller temperatur, kemisk beständighet, nötningsbeständighet, släpp-egenskaper och elektrisk isolationsförmåga.

 

Våra tejper motstår hårda påkänningar och aggressiva miljöer och används bland annat inom förpackningsindustrin, elektronikindustri, biltillverkning och flygplanstillverkning.

Adesivsystem 

Adesiverna är framställda för god vidhäftning mot torr, ren yta med lätt tryck. Ingen värmning, vatten eller lösningsmedel behövs för att åstadkomma vidhäftningen. Trots den utmärkta vidhäftningen är tejperna lika lätta att avlägsna som att applicera. Dessa goda egenskaper ökar produktiviteten tack vare förkortad stilleståndstid vid tejpbyten.

Våra tejper tillverkas med följande adesivtyper:
Silikonadesiv för max +260°C
Akryladesiv för max +176°C.


Tejpmaterial

Varje tejpmaterial uppvisar karakteristiska fysikaliska och kemiska egenskaper, för att uppfylla specifika användningskrav. Information om varje materialtyp åtrefinns i menyn till vänster

Besöksadress
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta
+46 1834 90 55
info@fluortek.se

© 2024 Fluorteknik
Information om cookies