PTFE-belagd glasväv

PTFE-impregnerad glasväv är en mycket användbar och hållbar produkt för användningar med höga krav på temperaturtålighet, kemisk resistens, mekanisk hållfasthet och icke-vidhäftning. Denna unika produkt kombinerar PTFE´s ytegenskaper med den mekaniska och dimensions-mässiga stabiliteten, styrkan och nötnings-beständigheten hos glasfibern.

 

Släppningsegenskaper: PTFE-ytan ger extremt låg friktion och mycket god släppning. 


Kemisk resistens: PTFE-beläggningen inkapslar helt glasfibern och gör produkten resistent mot praktiskt taget alla förekommande kemikalier och lösningsmedel.


Temperatur: Den PTFE-impregnerade glasväven bibehåller egenskaper och dimensioner från -50°C till +260°C.
Rengöring: Produkten är mycket resistent mot nedsmutsning och kan lätt rengöras.

 

Kontakta oss för teknisk diskussion och eventuella prover.

 

Besöksadress
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta
+46 1834 90 55
info@fluortek.se

© 2024 Fluorteknik
Information om cookies